FOTOGRAFSKA ZBIRKA

 

POVEZAVA NA FOTOGRAFSKO ZBIRKO.

 

Fotografska zbirka Moderne galerije (MG) je bila ustanovljena leta 1991 skupaj z oddelkom za fotografijo. Pred tem je gradivo, pomembno za zbirko, prišlo v MG z zapuščinami nekaterih slikarjev, ki so se fotografiji posvečali ljubiteljsko (Rihard Jakopič, Matej Sternen, Gojmir Anton Kos), hranjeno pa je bilo med hemeretečnim gradivom ali v fotodokumentaciji MG.

 

Z ustanovitvijo zbirke je MG pričela s sistematičnim zbiranjem, hranjenjem in preučevanjem del slovenskih fotografov 20. in zdaj tudi 21. stoletja. Z odkupi in donacijami smo do zdaj pridobili okoli 4.000 fotografij 150 avtorjev in več tisoč negativov. Vsebina zbirke je po eni strani tesno prepletena z raziskovalnim delom oddelka za fotografijo in se deloma kaže v katalogih razstav, ki jih je oddelek doslej pripravil, po drugi strani pa ritem in obseg novih pridobitev, med katerimi je vse več del sodobnih fotografov, pogojuje tudi višina sredstev Ministrstva za kulturo RS, namenjena odkupom.

 

Zbirka je prepoznavna po obsežni zastopanosti fotografij zlasti Leona Dolinška, Tomaža Gregoriča, Franca Ferjana, Stojana Kerblerja, Frana Krašovca, Janeza Marenčiča, Slavka Smoleja in Lojzeta Spacala, katerih razstave smo v preteklosti uresničili; z razmeroma številnimi deli so v njej navzoči tudi drugi najvidnejši predstavniki 20. stoletja: Božidar Dolenc, Ivan Dvoršak, Stane Jagodič, Zmago Jeraj, Peter Kocjančič, Jože Kološa - Kološ, Milan Pajk, Tone Stojko, medtem ko so drugi pomembni predstavniki zlasti srednje in mlajše generacije zastopani s posamičnimi deli ali celotami, med njimi Dragan Arrigler, Goran Bertok, Boris Gaberščik, Lado Jakša, Tanja Lažetić, Borut Peterlin, Tihomir Pinter, Tone Rački, Bojan Radovič, Klavdij Sluban, Aleksandra Vajd in drugi, ki so prispevali in prispevajo v zakladnico fotografije na Slovenskem.  

 

Večina fonda zbirke je digitalno preslikana, fotografije in negativi pa so hranjeni po sodobnih muzeoloških standardih. 

 
0 ::: Matej Sternen, Sedeči ženski akt, 1905-14
1 ::: Veno Pilon, Bolšji trg v Parizu, okoli 1930
2 ::: Gojmir Anton Kos, Z izleta Litija, Primskovo, Šent Lovrenc I, 1934
3 ::: Franc Ferjan, Žena ob oknu, 1935
4 ::: Fran Krašovec, Sadni trg, 1940
5 ::: Lojze Spacal, Rihemberg: vrnili sta se iz nemškega taborišča. Album Slovensko Primorje, okoli 1945
6 ::: Janez Marenčič, Ornament, 1956
7 ::: Slavko Smolej, Plavžar v livni grapi, 1935
8 ::: Leon Dolinšek, Prehrana, 1966
9 ::: Stojan Kerbler, Deklica iz Haloz, 1972
10 ::: Ivan Dvoršak, Zbiralniki, okoli 1966
11 ::: Tihomir Pinter, Detajl I, 1964
12 ::: Zmago Jeraj, Brez naslova, 1973
13 ::: Janez Bogataj, Brez naslova, 1990
14 ::: Lado Jakša, Iz cikla Lutke, 1980
15 ::: Bojan Radovič, Bitterns Boom 3, 1982
16 ::: Vlado Stjepić, Srg I, 1983
17 ::: Mario Magajna, Prodajalka kostanja, 1949
18 ::: Peter Kocjančič, Ribiške mreže, 1958
19 ::: Tone Stojko, Empty Rooms, Hotel Union, 1985
20 ::: Milan Pajk, Triptih I, 1974
21 ::: Božidar Dolenc, Iz cikla Ljudje so postali podobe, 1988
22 ::: Aleksandra Vajd, Iz cikla Drobtine po rjuhi, 1998-1999
23 ::: Boris Gaberščik, Moj prostor, 1997
24 ::: Dragan Arrigler, »1984«, 1975
25 ::: Klavdij Sluban, Ukrajina. Iz cikla Okoli Črnega morja - zimska potovanja, 1998
26 ::: Goran Bertok, »S«, 1999
27 ::: Tomaž Gregorič, Periferija, 1999
28 ::: Borut Peterlin, Flower-Power: Rosae, Tulipae, Gypsophila, Chrisantheum santi, Syringa vulgaris na dogodku v počastitev dneva žena, vojašnica Franc Rozman Stane, Ljubljana, 6. marec 2009, 2009
29 ::: Alenka Vidrgar, Dejanje (akt) 8, okoli 1980
30 ::: Tone Rački, (brez naslova), 1976
31 ::: Herman Pivk, Par, 1992