Začasni slovenski plesni arhiv, Roka Vevarja
Začasno umetniško delo. ODPRTJE | 3. april 2018, ob 18.00
#

Začasni slovenski plesni arhiv, Foto: Nada Žgank

 

Ustanovitelj Začasnega slovenskega plesnega arhiva (2012) Rok Vevar se v zadnjih letih intenzivno ukvarja z zgodovinskim pregledom razvoja plesa na Slovenskem in ustvarja lastni dokumentarni in avdio-vizualni arhiv. Gradivo se pretežno osredotoča na sodobne scenske umetnosti, ples in teater izven institucionalne scene zadnjih dvajsetih let. Vsebuje obsežno zbirko časopisnih izrezkov, kataloge plesnih festivalov, kartoteke plesalk/plesalcev in koreografinj/koreografov, del fotografsko zapuščino Božidarja Dolenca s področja gledališča in plesa ter druga fotografska gradiva, plesne filme, posnetke predstav in dokumentarne filme. Materiali so na voljo predvsem za študijsko rabo.

 

Začasni slovenski plesni arhiv vsebuje/vključuje donacije iz arhiva Neje Kos, dediščino Ksenije Hribar, zbirke video dokumentov s predstav Mateje Bučar, gledališke liste Opere in baleta SNG Ljubljana iz obdobja Pie in Pina Mlakarja 1946–1958 (donacija podvajajočih se gradiv SGM), donacijo Karle Železnik, donacijo podvajajočih se DVD ploščkov iz arhiva Zavoda Bunker, donacijo Maske in Exodosa (posamezni kosi ob selitvi Exodosa 2003), donacijo Društva za sodobni ples, zasebno zbirko gradiv in knjižnico Roka Vevarja.

 

Za javnost je Rok Vevar odprl arhiv na svojem domu na Celovški 125 v Ljubljani, kjer se je javnost lahko dvakrat tedensko ali po dogovoru zglasila na ogled gradiva. Namesto članarine so se uporabniki zavezali, da uporabljeno gradivo poskenirajo v skladu z arhivskimi standardi.

 

Začasni slovenski plesni arhiv je z marcem 2018 prenesen v 1. nadstropje Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, kjer Rok Vevar uprizarja »živi arhiv v trajanju«. Postopek arhiviranja, od zbiranja, sistematizacije in nenazadnje javne dostopnosti je viden. Začasni slovenski plesni arhiv tako postane performativna časovno-specifična in situ instalacija, ki prikaže arhiv kot časovno razvijajočo se, nikoli zaključeno tvorbo. Arhivar kot posameznik vstopa v institucionalni okvir, kjer ima prostorsko in materialno podporo, hkrati pa ohranja svojo avtonomnost.

 

 

Izjava umetnika/arhivarja

"Začasni slovenski plesni arhiv (ZSPA) je začel nastajati v mojem privatnem stanovanju v Šiški leta 2012 in se sčasoma razvil v platformo za dokumentiranje in zgodovinjenje sodobnega plesa in sodobnih scenskih umetnosti, se pravi: tistih praks, ki so tesno povezane z modernizmom, zgodovinskimi, neo-avantgardami in retro-gardami in sodobnimi umetnostmi. Povečini gre za scenske umetniške prakse, ki so nastajale izven kulturnih institucij in so jih doslej zaradi tega javne institucije arhivskega ali dokumentacijskega značaja puščale ob strani.

 

ZSPA je v izhodišču zrasel iz moje lastne potrebe po dokumentaciji in arhivskemu gradivu ter iz radovednosti, da se podučim o zgodovini umetniških praks in skupnosti, ki so v temelju formirale moj kulturni habitus. Gre za umetnike in njihove prakse, ki v Republiki Sloveniji niso samo prisotne, ampak izjemno aktivne in dinamične, a v institucionalnem okvirju povečini nimajo ustrezne reprezentacije. S tega stališča je Začasni slovenski plesni arhiv emancipatorno, aktivistično delo, ki skuša marginaliziranim umetniškim praksam zagotoviti vidnejše mesto, umetnikom, teoretikom in zgodovinarjem pa možnost za nadaljnje rabe njegovih gradiv.

 

V njegovih začetnih fazah so se v ZSPA združile donacije Zavodov Maska in Exodos ter zbirka gradiv, ki jih je na JSKD (pred tem ZKOS) med leti 1977 in 2006 hranila Neja Kos, svetovalka za področje sodobnega plesa v tej instituciji, s privatno zbirko Roka Vevarja. V nadaljnjih fazah pa so gradiva prispevali: Eka Vogelnik, Aleksandra Rekar, Karla Železnik, Vlado Repnik, Iva Nerina Sibila, Mateja Bučar, Snježana Premuš, Goran Sergej Pristaš, Bojana Cvejić, Tomaž Toporišič, Amelia Kraigher, Nina Meško in Društvo za sodobni ples Slovenije, Zavod Bunker, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Slovensko mladinsko gledališče, Slovenski gledališki inštitut idr.

 

ZSPA med svojimi gradivi hrani: različne tiskovine, interno procesno dokumentacijo in korespondence umetnikov in kulturnih producentov, fotografsko in avdio-vizualno gradivo ter različne predmete, povezane s področjem omenjenih umetniških praks. Želel bi si, da so gradiva v najkrajšem času uporabnikom dostopna tudi v digitalni obliki.

 

ZSPA je v okviru mreže Nomad Dance Academy, balkanske plesne mreže, povezan s skupino aktivističnih plesnih arhivarjev, teoretikov in zgodovinarjev, ki od leta 2013 delajo v okviru pobude Nomad Dance Institute pri projektu Arhiviranje koreografskih praks na Balkanu. Muzej sodobnih umetnosti Metelkova je s svojim povabilom, da se ZSPA preseli v njihove prostore in da skupaj začnemo tvoriti oblike sodelovanj, prva resna iniciativa kakšne kulturne institucije na Balkanu, da tovrstnim aktivnostim, gradivom in oblikam njihovih rab ponudi svoje kapacitete.

 

ZSPA in njegove dejavnosti sem doslej predstavil v knjigarni booksa in na festivali platforma.hr v Zagrebu, na festivalih Antistatic v Sofiji in Kondenz v Beogradu, v kulturnem centru Kino-kultura, prostoru za sodobne scenske umentosti in sodobno kulturo v Skopju ter v Mahindra Humanities Center na Univerzi Harvard (Cambridge, MA) v Združenih državah Amerike."

 

 

Donacije so dobrodošle! 

 

Arhiv je bil 3. marca 2018 prenešen v prostore Muzeja sodobne umetnosti Metelkova. Uradno odprtje bo v torek, 3. aprila 2018, ob 18.00. Urnik bivanja Roka Vevarja v prostorih +MSUM bo objavljen naknadno.

 

_____________________

Rok Vevar (1973) je publicist na področju teorije in zgodovine sodobnih scenskih umetnosti ter zgodovinar in arhivar sodobnega plesa. Diplomiral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študiral pa je tudi gledališko režijo na AGRFT in obiskoval GILŠ Kodum v Ljubljani. Kot publicist je doslej objavljal v vrsti domačih dnevnih časopisov ter v nekaterih domačih in tujih strokovnih periodičnih publikacijah s področja scenskih umetnosti in literature. Je avtor knjige Rok za oddajo – Izbrane kritike in članki (Litera, 2011). S Simono Semenič je zrežiral tri predstave: Polna pest praznih rok (Muzeum, 2001), Solo brez talona (Glej, Maska, 2005) in Kartografija celovečernih slik (Maska, 2005). Soustvaril je tri predstave s plesalko, koreografinjo in režiserko Jano Menger in v zadnjih dveh tudi nastopil: Gledališče (Vitkar, 2010), V postopku (APT Novo mesto, 2011), Banana Split (AGRFT, 2015). Je avtor performansa-predavanja Kako se je moje življenje spremenilo v festival (2011-13).

 

Leta 2011 je v svojem stanovanju ustanovil Začasni slovenski plesni arhiv in ga doslej predstavil v Zagrebu, Sofiji in na Univerzi Harvard, Cambridge (MA, ZDA) ter v njem v letu 2015 gostil akterje vzhodno-evropske mreže EEPAP, študente magisterskega programa koreografije iz Inštituta za uporabne gledališke študije Univerze iz Giessena (Nemčija), študente magisterskega študija dramaturgije na AGRFT. Prve primere preinterpretacije slovenske sodobno-plesne zgodovine, utemeljene na novo pridobljenih gradivih in dokumentih ZSPA, je izdal v Maskini številki z naslovom Premiki sodobnega plesa II (XXIX/163-64/2014). V letih 2013-2015 je bil habilitiran kot asistent na oddelku za dramaturgijo AGRFT, kjer je vodil seminar pri predmetih Gledališka kritika in Teorije sodobnega plesa, na Plesni akademiji v Ljubljani pa je predaval Zgodovino plesa II (20. stoletje), Dramaturgijo sodobnega plesa in Analizo sodobnega plesa. Je aktiven član balkanske plesne mreže Nomad Dance Academy, v kateri je iniciiral projekt regijskega arhiviranja koreografskih praks v programu Nomad Dance Institut. Vir: SiGledal