IZBOR DEL IZ ZBIRKE | Arteast 2000+ in iz nacionalne zbirke
Na ogled od 5. februarja 2018
#
#
#

Zbirka Arteast 2000+ je prva muzejska zbirka, ki se je oblikovala in nastajala s poudarkom na vzhodnoevropskih povojnih avantgardah v širšem mednarodnem kontekstu. Od ustanovitve leta 2000 je zbirka zaslovela po tem, da podaja obsežen pregled umetnosti v regiji in, kar je morda najpomembnejše, omogoča vpogled v skupne družbenopolitične problematike, ki so v ospredju dela umetnikov nekdanjih socialističnih držav, ter pri tem izrisuje, kako so se te države razvijale od šestdesetih let preko tranzicijskega obdobja v devetdesetih letih do sedanjega konteksta globalnega neoliberalnega kapitalizma. Leta 2011 je zbirka postala jedro novega Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), ki deluje v sklopu Moderne galerije.

 

V +MSUM-u smo tako predstavili že več postavitev zbirke. Prva postavitev je nosila naslov Sedanjost in prisotnost in se je ukvarjala z različnimi oblikami časa. Naslednjih devet postavitev Sedanjosti in prisotnosti se je delno spreminjalo v smislu posebnega koncepta »ponavljanja«, nove postavitve pa so nosile naslove kot Ulica, Mikropolitične situacije, Instaliraj se!, Čas intimnih odločitev itd. Ponavljanje je bilo mišljeno kot še ena časovna dimenzija, ki smo jo dodali prvotnemu naboru časov.

 

Leta 2017 smo postavitev zbirke naslovili Nizkoproračunske utopije in v njej razvijali koncept zbirke kot orodja. Z razstavo smo spraševali, kakšen model muzeja ustreza večinoma slabim pogojem dela umetnikov in institucij v postsocialističnem svetu ter obenem interesu, ki daje drugosti prednost pred identiteto, produkciji znanja pred nedvoumnimi kulturnimi trofejami, nastajanju pred institucionalizacijo. V odgovor na to vprašanje je razstava ponudila utopistični koncept trajnostnega muzeja.

 

V trenutni postavitvi izpostavljamo dela, v katerih so umetniki poudarjali represivnost svojega okolja z mučenjem ali kaznovanjem lastnega telesa, kar je bila praksa zlasti v šestdesetih in sedemdesetih letih. Ko so se v osemdesetih letih oblikovale nove politične realnosti, so začeli umetniki sovje telo obravnavati kot »gledališče« in z raznimi personami predstavljati nove družbene konstrukte. Do devetdesetih let je bilo telo prikazovano kot fizično ranljivo in družbeno marginalizirano. Umetniki in umetnica, ki so dodatno vključeni v to postavitev, so Jože Barši, Geta Brătescu, Tomislav Gotovac, Tibor Hajas, Jan Mlčoch, Ilija Šoškić in Petr Štembera.

 

V drugem sklopu izpostavljamo temo bivanja oziroma bivališč. To so minimalistične fasade berlinskih modernističnih zgradb Josefa Daberniga, fotografije zelo osebnih detajlov iz hiše babice Tanje Lažetić, humorni opisi bivališč sosedov iz bloka, zgrajenega v času socializma v Skopju, avtorja Oliverja Musovika ter fotografije, ki so hkrati nekakšna okna, odpirajoča se v sosednje, nenavadne prostore umetnika Cesareja Pietroiustija.

 

V okviru postavitve je na ogled tudi poseben projekt Življenja spomenikov, ki je nastal v seminarju »Umetnost za skupnostno rabo« na Oddelku za umetnostno zgodovino Univerze v Ljubljani s sodelovanjem Moderne galerije.

 

Marina Abramović | Miroslav Bałka | Jože Barši | Walter Benjamin | Geta Brătescu | Barbara Čeferin | Josef Dabernig | Róza El-Hassan | György Galántai | Tomislav Gotovac | Ion Grigorescu | Tibor Hajas | Jenny Holzer | IRWIN | Sanja Iveković | Janez Janša & Janez Janša & Janez Janša | Staš Kleindienst | Komar & Melamid | Neven Korda Andrič | Zofia Kulik | KWIEKULIK (Przemisław Kwiek & Zofia Kulik) | Laibach | Tanja Lažetić | David Maljković | Jan Mlčoch | Oliver Musovik | Paul Neagu | Novi kolektivizem | Neue Slowenische Kunst (NSK) | OHO | Anatolij Osmolovski | Alen Ožbolt | Marko Peljhan | Dan Perjovschi | Cesare Pietroiusti | Alenka Pirman | Darinka Pop - Mitić | Zoran Popović | Kiril Prashkov | Punk muzej | Tone Stojko | Ilija Šoškić | Petr Štembera | Jane Štravs | Slaven Tolj | Goran Trbuljak | Raša Todosijević | TV galerija | Lawrence Weiner | Konstantin Zvezdočotov 

 
Priporočamo