Javni razpisi in naročila

Razpis za nagrado in za priznanji Riharda Jakopiča 2018

Nagrado prejme avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Če kandidat ni član ZDSLU, je nagrada tudi povabilo za včlanitev v Zvezo. Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji 2018 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se podeli za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali izvajano delo (performance, konceptualni projekti) predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jakopiča se lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 1. marca 2018 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 LJUBLJANA, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2018«. Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bomo neodprte vrnili pošiljatelju. Več >>>