Knjigarna DEPO

 

TOREK  NEDELJA 10.00 – 18.00

 

Knjigarna DEPO se nahaja v pritličnem delu Muzeja sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM, Maistrova 3.

 

KNJIGARNA DEPO  se ponuja kot alternativa muzejskim trgovinam in se smiselno povezuje s knjigarno MG+ in s konceptom +MSUM-a ter njegovega razvoja kot nove enote Moderne galerije. Osredotoča se na kataloge razstav MG+MSUM ter publikacije s področja teorije sodobne umetnosti in kuratorstva, na voljo pa so tudi knjige umetnika, monografske publikacije slovenskih in tujih umetnikov, ter katalogi razstav drugih slovenskih institucij, ki delujejo na področju sodobne umetnosti.

 

V sodelovanju s Tjašo Pogačar Podgornik in Andrejem Škufco v knjigarni Depo nastaja izbor teoretskih publikacij in študijskega gradiva posvečenega raziskovanju konteksta in aktualne produkcije sodobne umetnosti. Študijsko gradivo se povezuje s programom, ki bo izvajan v +MSUM-u.

 

 

POVEZAVE, pritlični del +MSUM-a:

Pritlični del +MSUM-a, imenovan Povezave, je nastal v sodelovanju z umetnico Apolonijo Šušteršič, namenjen pa je interaktivnemu povezovanju muzeja z njegovimi uporabniki, publiko in tudi z različnimi lokalnimi in mednarodnimi akterji. V sklopu Povezav so predstavljena in vizualizirana mreženja +MSUM-a z drugimi akterji in institucijami tako v lokalnem kot tudi mednarodnem prostoru, prostor sam pa združuje knjigarno in »sobo na travi«, ki se v poletnih mesecih razširi tudi na zunanjo teraso in vrt +MSUM.

 

Povezave so zastavljene tudi kot prostor alternativnih ekonomij, v katerem se poskušajo vzpostaviti pravičnejša razmerja med institucijo in simbolnim kapitalom umetnikov, so prostor za druženje ob seminarjih, bralnih krožkih, družabnih večerih in pogostitvah. Prostor pa je ob enem namenjen posameznim obiskovalcem, ki v njem lahko dobijo tudi kavo ali čaj in prebirajo publikacije MG+MSUM.